el-main
el-main
el-main
el-main

Dôležitosť pravidelných kontrol u stomatológa: Prečo by ste nemali zanedbávať preventívne prehliadky?

Pravidelná stomatologická kontrola je jedným z účinných spôsobov, ako predchádzať mnohým komplikáciám, ktoré súvisia so zdravím zubov a ústnej dutiny. Ak si nechávate preventívnu prehliadku u zubára na poslednú chvíľu alebo ste ju už párkrát vynechali, skúste si tento rok dohodnúť termín v dostatočnom predstihu. Prečo je toto stomatologické vyšetrenie dôležité a ako prebieha?
blog-preventivka

Pravidelná kontrola u zubára a jej význam

Je známe, že situácia s absolvovaním preventívnych prehliadok u Slovákov všeobecne nie je ideálna a často sa pacienti k lekárom dostavia až pri vážnych zdravotných problémoch. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že zanedbanie a ignorovanie stavu zubov, ďasien a ústnej dutiny sa môže skôr či neskôr pretaviť do vážnych a finančne podstatne náročnejších ťažkostí.

Prostredníctvom pravidelných kontrol dokáže stomatológ včasne zachytiť rôzne rozvíjajúce sa problémy. V tom spočíva hlavný význam zubnej preventívnej prehliadky – skontrolovať, informovať a odporučiť ďalší postup na odstránenie zistených rizík. Neodkladajte preto návštevu zubného lekára, až kým niečo nezačne bolieť. Stomatologická kontrola v pravidelných intervaloch vás ušetrí od bolestivosti, pridružených zdravotných problémov aj od veľkých finančných výdavkov.

Pre koho je preventívna prehliadka u zubára určená?

Preventívna prehliadka u zubára je určená pre všetkých - deti, mladistvých a dospelých.

Nárok na dve preventívne zubno-lekárske prehliadky zadarmo majú deti do 18 rokov a tehotné ženy, ktorým sa odporúča ju absolvovať na začiatku prvého a tretieho trimestra tehotenstva. Dospelí nad 18 rokov majú ročne nárok na jednu takúto prehliadku zadarmo. 

Ak má lekár zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, nebudete za preventívnu prehliadku nič platiť.  

Ako prebieha preventívna prehliadka u zubára?

Súčasťou preventívnej prehliadky u zubára je niekoľko základných vyšetrení, pričom celá prehliadka trvá približne 20 – 40 minút (u malých detí niekoľko minút). 

Pri prehliadke je dôležité posúdiť a do príslušnej zdravotnej dokumentácie zaznamenať stav zubov (ich postavenie, rast a kazy). Skontrolované budú zubné výplne, zubné náhrady a správnosť ich dosadu, slinné žľazy, stav ďasien a pohmatom vyšetrené zodpovedajúce lymfatické uzliny. Zubár tiež posúdi úroveň dentálnej hygieny. V rámci prehliadky vie v ústnej dutine odhaliť aj prednádorové a nádorové prejavy.

Preventívna prehliadka u zubára nie je bolestivá, ani pri nej nedochádza k okamžitému riešeniu odhalených problémov. Nemusíte sa teda obávať okamžitého vŕtania alebo extrakcie zubu. Pre komplexnejšie vyšetrenie vám môže zubný lekár odporučiť zhotovenie RTG snímku. Ide o pomocnú vyšetrovaciu metódu zobrazujúcu tie časti pevných tkanív ústnej dutiny, ktoré nie sú pri preventívnej prehliadke viditeľné voľným okom (zuby a ich uloženie, anomálie, cysty, …). Frekvencia RTG snímok je individuálna – zvyčajne sa opakuje každých 5 rokov, respektíve podľa potreby súčasného stavu.

Prečo je zubná preventívna prehliadka dôležitá aj u detí?

Kedy s malým dieťaťom prvýkrát absolvovať prvú zubnú preventívnu prehliadku? Začať s návštevami je vhodné už od prvých mliečnych zúbkov, teda vo veku od 6 – 12 mesiacov. Je to skvelý spôsob, ako u dieťaťa vybudovať pozitívny vzťah k zubárskemu kreslu a usmievavému lekárovi. Pri pravidelných kontrolách dvakrát do roka má zubný lekár možnosť sledovať prerezávanie zúbkov aj výskyt prvých kazov a vykonať skoré ošetrenie, aby nedošlo k nepríjemným bolestivým stavom, ktoré neraz potrápia už škôlkarov. Okrem toho sa rodič dozvie veľa o správnej technike čistení malých zúbkov a o vhodnej ústnej hygiene.

V období postupnej výmeny chrupu (školský vek), kedy môžu ešte pokazené mliečne zuby negatívne vplývať na rastúce trvalé zuby, majú zubné prehliadky zásadný význam pre elimináciu vážnych kazov v mladom a dospelom veku.

Čo nasleduje po preventívnej prehliadke u zubára?

Po absolvovaní zubnej prehliadky dostanete odporúčania v závislosti od zisteného stavu. V ideálnom prípade, bude všetko v poriadku a opäť sa uvidíte až o rok. Vo väčšine prípadov sa však objavujú isté nedostatky a riziká, ktoré sa neoplatí prehliadať. Ide najmä o opravu zubných kazov, dentálnu hygienu či komplexnejšie riešenia pre opätovné získanie zdravých a krásnych zubov.

Chcete absolvovať stomatologickú kontrolu? Hoci sú zubné preventívne prehliadky označované ako rutinné vyšetrenia, poznáme ich dôležitosť a v našej zubnej klinike sa im venujeme so všetkou odbornosťou a dôslednosťou. Dohodnite si termín ešte dnes.
 

Napíšte nám Zavolajte nám