el-main
el-main
el-main
el-main

Cenník

Platný od 1.1.2024

 

Prevencia, konzultácia, administratíva

S poistením € Bez účasti poistovne €
 
 
Vstupné komplexné stomatolog. vyšetrenie
30 50
 
Komplexné vstupné pedostomatolog. vyšetrenie
20 30
 
Preventívna stomatologická prehliadka
0 20
 
Preventívna pedostomatologická prehliadka
0 20
 
Konzultácia zubná, protetická, estetická
30 30
 
Dlhší administratívný výkon
30 40
 

Dentálna hygiena

   
 
Dentálna hygiena / jedno sedenie / bežný (zdravý) stav /  najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) - periodicitav 2x ročne - pravidelný pacient
50 90
  Dentálna hygiena / jedno sedenie / bežný (zdravý) stav /  najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy)  60 100
 
Dentálna hygiena / ťažký parodontálny stav / čistenie hlbokých parodontálnych vačkov / ošetrenie podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy)
70 110
  Dentálna hygiena / deti do 10 rokov / najmodernejšie a najšetrnejšie ošetrenie na svete / podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy) 40 60
  Dentálna hygiena / od 10 do 15 rokov / podľa stavu a náročnosti ošetrenia 45 75
  Dentálna hygiena / subgingiválny air-flow (PERIO-FLOW) / 1 zub 35 65
  SIROLaser Blue  ošetrenie subgingiválného priestoru laserom  / 1 zub/ 10 20
  Ošetrenie  ťažkého parodontálného stavu  / čistenie hlbokých parodontálnych vačkov / ošetrenie podľa protokolu GBT (Guided Biofilm Therapy)  plus SIROLaser Blue     250 300
  Konzultácia o stave parodontu. 20

20

 
Domáce bielenie /2x nosič+3x tuba/
200

200

 
Preplach parovačkov s CHX kanylou k DH
10 10
 
Ambulantné bielenie 1h Philips ZOOM
200 200
 

Anestéza

   
 
Injekčná anestéza,zvodová anestéza
10 10
 
Intraligamentárna anestéza k zubu
10 10
 

Výplne, fazety, rekonštrukcie, sklenené vlákna

   
 

Predné zuby

   
 
Fotokompozit - jedna plôška - predný úsek
50 70
 
Fotokompozit - dve plôšky - predný úsek

60

90
 
Fotokompozit - tri plôšky - predný úsek
70 100
 
Rekonštrukcia zuba
120 170
 
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom
150 200
 
Estetická fazeta priama - technik / Mock up/
200 250
 

Črenové zuby ( premoláre )

   
 
Fotokompozit - jedna plôška - premolár
60 80
 
Fotokompozit - dve plôšky - premolár
70 100
 
Fotokompozit - tri plôšky - premolár
80 110
 
Rekonštrukcia zuba - premolár
130 180
 
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom
160 210
 
Estetická fazeta priama - technik /Mock up/
200 250
 

Stoličky - moláre

   
 
Fotokompozitná výplň malá, jednoplôšková
70 90
 
Fotokompozit - dve plôšky - molár
80 110
 
Fotokompozit - tri plôšky - molár
90 120
 
Rekonštrukcia zuba-molár
150 200
 
Rekonštrukcia zuba so skleneným vláknom
180 230
 
Estetická fazeta - technik /Mock up/
200 250
 
Skloionomérna výplň malá, jednoplôšková
40 50
 
Skloionomérná výplň stredná, dvojplôšková
50 60
 
Skloionomérná výplň veľká, trojplôšková
60 70
 

Endodoncia

   
 
1. Návšteva : diagnostika, RTG snímok, anestéza, trepanácia, extirpácia zubnej drene, preplach a dezinfekcia , spriechodnenie kanálika, dočasná výplň   - JEDEN kanálik
100 130
                                                                                                                                                                                                                                                                                      - DVA kanáliky 150 180
                                                                                                                                                                                                                                                                                      - TRI kanáliky 200 230
                                                                                                                                                                                                                                                                                      - ŠTYRI kanáliky 250 280
  2. Návšteva : anestéza, rozšírenie kanálika, preplach a dezinfekcia , plnenie koreňového kanálika, kontrolný  RTG snímok, dočasná výplň - JEDEN kanálik 100 140
                                                                                                                                                                                                                                                           - DVA kanáliky 150 180
                                                                                                                                                                                                                                                          - TRI kanáliky 200 230
                                                                                                                                                                                                                                                         - ŠTYRI kanáliky 250 280
  Devitalizačná pasta/jeden kanálik  10 15
  Preplach chloraxom/jeden kanálik 10 10 15
 
Chemická vložka, devital. pasta, iná vložka + cement/ jeden kanálik 
15 20
  Definitívne endodontické ošetrenie kanálika 60 70
 
Reendodoncia odstránenie starej koreňovej výplne/jeden kanálik 
20 30
 
Apexifikácia - uzavretie apexu zuba vo vývoji
50 70
  MTA- uzavretie praskliny koreňa, Biodentine  40 60
  Odstránenie zalomeného koreňového inštrumentu  60 60
  Odstránenie liateho kovového čapu  80 80
  Odstránenie skleneného koreňového čapu  80 80
  Pulpotómia  60 80
    Endodontické ošetrenie  mliečneho zuba /jeden kanálik  15 20
  Spriechodnenie obliterovaného kanálika 20 30
 

Ošetrenie detí od pol roka, mliečny chrup

   
 
Vyžiadané akútne ošetrenie s trepanáciou zuba
30 40
 
Výplň na mliečnom chrupe skloionomérna, 
50 60
 
Biela výplň - fotokompozit
50 60
 
Pečatenie fisúr (každý zub)
30 40
 
Preventívna výplň flow fotokompozitom
40 50
 
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa do 30 min
50 50
 
Premedikácia midazolom
50 50
 
Pulpotómia
60 80
  Pupektómia podľa rozsahu 90-120 150
  Extrakcia mliečneho zuba  30 30
 

Zubná chirurgia a dentoalveolárna chirurgia 

   
 
Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa
30 30
 
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
50 60
 
Extrakcia viackoreňového zuba
80 100
 
Sutura extrakčnej rany
10 15
 
Chirurgická kontrola
0 10
 
Dekapsulácia zuba
30 40
 
Intraorálna incízia dentogenného abscesu
15 35
 
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti
20 30
 
Chirurgická extrakcia zubov múdrosti, nadštandart
100 100
  Frenulektómia 50 50
  Chirurgická predprotetická úprava / v prípade náročnejšieho výkonu + 100 eur/ 200 200
  Umelá kosť 150 150
 

Parodontológia

   
 
Odstránenie lokálneho dráždenia
10 20
 
Lokálne ošetrenie gingivy alebo sliznice
10 10
 
Vnorená dlaha so sklenených vlákien 50€/zub
50 70
 

Zubná protetika

   
 
Komplexné predprotetické vyšetrenie a návrh práce
20 20
 
Provizórna korunka 3M, frézovaná dočasná korunka, Protemp
20 25
 
Stiahnutie korunky
20 25
 
Nacementovanie fixnej náhrady - 1 člen
10 15
 
Odtlačok alginátom
15 25
 
Mostík so sklelených vlákien - náhrada 1 zuba - 1 člen
350 550
 
jeden člen mostíka - ďalší
100 150
 

Výrobky zubnej techniky - fixné

   
 
Provizórna korunka vyrobená v laboratóriu - živicová
30 35
 
Provizórna korunka vyrobená v laboratóriu - dlhodobé prov.
50 60
 
Individualizácia pri rozsiahlych estetických riešeniach - Cerec, Zirkón
150 150
  Hybridná keramická korunka/člen - cerasmart 250 300
 
Bezkovová keramická korunka/ člen - Cerec - do 24 hodín 
400 450
  Zirkónová korunka/člen - do 24 hodín  360 400
  E.maxová keramická korunka, iná keramická korunka 400 450
 

Výrobky zubnej techniky - snímateľné

   
 
Celková snímateľná protéza
450 650
 
Čiastočná snímateľná protéza
500 700
 
Priesvitné podnebie
20 20
 
Protéza s kovovou konštrukciu ( skelet )
700 900
  Frézovaná snímateľná protéza , 3D - do 48 hodín 950 1200
 
Zásuvný spoj
50 50
 

Rôzne

   
 
Dostavba koreňová Paracore + čap zo sklenených vlákien
100 120
 
Sklenené vlákno, EverX Posterior, Dentapreg na jednom zube
30 45
 
Ošetrenie citlivých zubných plôšok - prvý zub
10 10
 
Caryosan-dočasná liečivá výplň
25 30
 
Dočasná vložka - provizórna výplň
20 30
 
Ošetrenie mimo ordinačných hodín cez víkend
100 200
 
Neospravedlnená neúčasť na objednané vyšetrenie/ hodina 
20 20
 
RTG intraorálna snímka v amb.- digitálny/znížená dávka na 10%
10 10
 
RTG btw 2x.- digitálny/znížená dávka na 10%
20 20
 
OPG snímka 
20 30
  CT, 3D snímka  50 50
  Diagnostika na základe 3D CT  30 30
 
Dočasné nacementovanie provizórií
20 30
  Eezysmile  - neviditeľné strojčeky    3000-3500 3000-3500
 
Nosič na domáce bielenie, individuálny 1ks
50 50
  Bieliaci gél Philips Zoom - 1 striekačka  20 20
 
Použitie VFP - vysokofrekvenčného prúdu , laseru Sirorona / za zub/
10 10
  Sedácia, Entonox - oxid dusný- rajský plyn: čistý kyslík pomerom   50:50 40 50
 

Zubné kefky a zubné pasty a iný tovar

   
 
Philips Sonicare Ortho Kit HX8443/71
  120
 
Air flos Ultra Philips Sonicare HX8331/01
  90
 
Philips Sonicare 4300 Protective clean
  75
 
Zubní kartáček FOR KIDS BT Philips Sonicare HX 6321/04
  55
 
HX 9073/07 Premuim pack: 1x Plaque Defense, 1x Gum Care, 3X White
  30
 
HX 9073/33 Hlavice Premium mix hlavic 3ks black
  30
       
       

zubné ošetrenie - darčeková poukážka 150 €

zubné ošetrenie - darčeková poukážka 100 €

zubné ošetrenie - darčeková poukážka 50 €

 

Napíšte nám Zavolajte nám